plannen maken, doelen stellen

Jaarplan

Heb je al heldere doelen gesteld voor het komende jaar? Dan kun je starten met een jaarplan. Het jaarplan helpt je om deze doelen te halen. Het geeft je richting en houvast voor het komende jaar.

Vanaf het begin

Onderdeel van je online marketingstrategie

Maar eerst even een stap terug. Op deze pagina heb je kunnen lezen dat een goede online marketing strategie bestaat uit een duidelijke aanpak. Je onderneemt hiervoor de volgende stappen:

Op deze pagina lees je alles over het maken van een jaarplan voor je online marketing strategie. Met een jaarplan maak je je doelen concreet. Je schrijft op wat je wilt bereiken. Het jaarplan verenigt de planning op korte termijn (per kwartaal) en lange termijn (over een jaar).

Eric Haasjes scaling up blog

Waarom een jaarplan

Wat we willen bereiken met een jaarplan is dat je van te voren weet

  • wat wij voor je kunnen betekenen (en wat niet)
  • wanneer wij dat doen
  • Wanneer evaluatiemomenten zijn
  • Waar de focus ligt

Een jaarplan is een globaal overzicht van alle marketingactiviteiten die wij willen opbouwen en optimaliseren, zodat jouw SMART doelstelling voor dat jaar behaald wordt.

Tevreden klanten

Beter zichtbaar in Google

Onze meerwaarde

Wil je weten hoe zo'n jaarplan er uit ziet?

Download hier een gratis voorbeeld van een jaarplan:

Overzichtelijk

Hoe ziet zo'n jaarplan er uit?

We werken aan jouw marketingmachine, dat bestaat uit zeven onderdelen.

Het jaarplan delen we op in 4 kwartalen en in elk kwartaal werken we aan de strategie, bouw en optimalisatie van een selectie aan onderdelen. De globale planning vind je terug in het jaarplan. Je kunt het zien als een checklist van belangrijke mijlpalen.

Zijn de taken afgerond aan het einde van het kwartaal? Dan zijn we een belangrijke stap in de goede richting van het behalen van jouw SMART jaardoelstelling. 

Samen een plan maken?

Een kijkje nemen in jouw toekomst? Maak een afspraak!

Of stuur een mail naar david@positie1.nl