Eric over Scaling Up

Voor veel ondernemers is dit een bijzondere tijd om te ondernemen. Ook ik heb met de nodige uitdagingen te maken. Dat is natuurlijk niet leuk, maar ik kies ervoor om te kijken naar kansen. Naar de groei van mijn bedrijf. Daar was ik voor corona al mee bezig en dat zet ik door. Ik gebruik daarvoor de Scaling Up-methode. Daar zit een hele interessante filosofie achter, maar kortgezegd bestaat deze methodiek uit 5 groeifasen: 1. de startup fase 2. rollercoaster fase 3. puber fase 4. scale up fase 5. de flow fase

Deel dit bericht

Eric Haasjes scaling up blog

Fase 1 – de startup fase

De startup fase zijn we inmiddels ontgroeid. Dat is een fase waarin je volop pioniert. Het is de fase waarin duidelijk werd dat er markt was voor onze diensten. Ik ging collega’s aannemen en ik verruilde mijn thuiskantoor voor een klein kantoor in een bedrijfsverzamelpand.

Fase 2 – rollercoaster fase

De tweede fase is de rollercoaster fase. Het is de fase waarin wij ons nu bevinden. Het pionieren is voorbij. We nemen een steeds duidelijkere positie in. We weten wat we willen en hoe we dat willen bereiken. We maken ideeën concreet. Eén zo’n idee resulteerde in de marketingmachine.

Fase 3 – Puber fase

De puber fase wordt de managementfase genoemd en dit is een hele lastige fase. Er is sprake van serieuze groei en er is geld om mensen aan te nemen met specifieke vakkennis. Tegelijkertijd vraagt deze fase veel tijd van de ondernemer. Er moet geïnvesteerd worden en er ontstaat vaak een omslag in de bedrijfscultuur.

Fase 4 – Scale up fase

Bij fase 4; de scaleup fase gaat uit van een onderneming met een managementteam. Zelf heb ik een beetje moeite met dit soort benamingen, maar daar kom ik in een ander blog op terug. Het is in elk geval zo dat de ondernemer het bedrijf gaat leiden en zich alleen met de belangrijke taken bezighoudt.

Fase 5 – Flow fase

De laatste fase is de flow fase. Er is dan sprake van een solide onderneming met een grote club medewerkers. Het wordt beschreven als de optimale fase voor groei. Goed leiderschap en een eenduidige aanpak zijn hier van belang.

Eigen kijk op Scaling up

Natuurlijk heb ik mijn eigen kijk op de Scaling Up methode. Ik vind het belangrijk om mijn bedrijf op een verantwoorde manier te laten groeien. Daar betrek ik mijn collega’s bij, elk vanuit hun eigen rol. Ik geloof niet zo in vastomlijnde functies, maar ga liever uit van wat mensen energie geeft en waar ze gelukkig van worden in hun werk. In mijn volgende blog zal ik meer vertellen over hoe ik de eerste fase heb ervaren.

Hartelijke groet,

Eric

Meer omzet en rendement met online marketing?

Neem gerust contact met ons op! We helpen graag!

Of stuur een mail naar eric@positie1.nl